Buatlah kalimat majemuk setara dari kalimat-kalimat berikut ini!

1. a. Danu bermain kelereng.
b. Danu bermain ketapel.
2. a. Dimas suka membaca buku.
b. Dimas juga suka menggambar.
3. a. Pak Burhan memakai baju berwarna putih.
b. Pak Burhan memakai celana berwarna biru..
4. a. Kepala sekolah memberi sambutan.
b. Kepala sekolah memukul gong pembukaan.
5. a. Pak Guru menulis di papan tulis.
b. Pak Guru menyuruh kami mengerjakan.

Iklan